Linderud Audiopedagogiske Senter

Et senter med kompetanse på øresus, nedsatt lydtoleranse og hørselstap

Tinnitusbehandling

Basert på informasjon, kognitiv atferdsterapi og avslapningsøvelser

Vanlige følgeplager ved tinnitus er ofte søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, angst og depresjon. Med kognitiv atferdsterapi vil man lære seg øvelser som gjør at man sover bedre, legger mindre merke til tinnitus, og angst og depresjon reduseres. Det vektlegges god informasjon basert på nevrofysiologi, samt behandling som skiller mellom ulike former for tinnitus.

Behandlingen dekkes av HELFO

 

Behandling av nedsatt lydtoleranse

Basert på kognitiv atferdsterapi og avslapningsøvelser

Nedsatt lydtoleranse er en felles betegnelse for tilstander som hyperacusis, misofoni og fonofobi. Tilstandene kan gi smerteopplevelser i og rundt øret, sinne og frustrasjon knyttet til bestemte lyder som ofte oppleves som svake, eller redsel og frykt for bestemte lyder. Treningen baseres på å lære bestemte former for avspenningsøvelser, lytteøvelser, kognitive verktøy, og avvenning av hørselsbeskyttelse. Treningen tilpasses om man er barn, ungdom eller voksen.

Behandlingen dekkes fullt ut av HELFO
 

Hørselsrehabilitering

Språk- og kommunikasjonstrening, opptrening i bruk av hørselshjelpemidler


Treningen tilbys til pasienter som trenger å oppøve lytteferdigheter på ulike nivåer og i ulike situasjoner. Det gis også veiledning innen mestringsstrategier, høretaktikk og hørselstekniske hjelpemidler. Ved behov tilbys det hjemmebesøk.

Behandlingen dekkes fullt ut av HELFO 

 
 

Nytt tilbud - Musikktrening 

For CI- og høreapparatbrukere som ønsker å få tilbake gleden med musikk 

Forskning har vist at bruk og utøvelse av musikk kan bedre taleoppfattelse i støy og øke grad av sosial deltakelse. Treningsprogrammet er basert på en anerkjent audiologs erfaringer med musikktrening, både individuelt og i mindre grupper. Man vil lære mer om å lytte til ulike musikkinstrumenter og musikksjangre, og hvordan hørselstapet påvirker lytteopplevelsen. Det vil bli brukt sangtekster og musikkvideoer under treningen.

Behandlingen dekkes fullt ut av HELFO