Om audiopedagogisk behandling

- et behandlingstilbud dekket av HELFO

De aller fleste hørselsdiagnoser dekkes fullt ut av HELFO

Med henvisning fra fastlege eller øre-nese-halslege vil diagnoser som H93.2/ H02 Hyperacusis (nedsatt lydtoleranse inkludert misofoni og fonofobi), H93.1 Øresus, H90.5 Uspesifisert nevrogent hørselstap, H81.09 Ménière`s osv bli godkjent for behandling hos audiopedagog. Timer må avbestilles senest 24 timer i forkant. Ved for sent avbestilte timer eller ikke oppmøte til timer vil du belastes med et gebyr på 550,-. Det gjelder også for behandlingstimer som HELFO dekker.  


Verktøy i behandlingen

Verktøy i kommunikasjonstrening