Om audiopedagogisk behandling

- et behandlingstilbud dekket av HELFO

Linderud Audiopedagogiske Senter

Linderud audiopedagogiske senter ble startet av audiopedagogene Guri Engernes Nielsen og Karina McGlade-Grando i 2013. Vi har siden oppstarten fokusert mest på behandling og mestring av tinnitus og nedsatt lydtoleranse som hyperakusis og misofoni men tilbyr også hjelp til hørselsrehabilitering i form av språk- og kommunikasjonstrening, opptrening i bruk av hørselshjelpemidler og musikktrening. Vi har også en av våre audiopedagoger som tilbyr hjelp med installering av tekniske hjelpemidler i hjemmet. 

Vi har lokalene våre på Linderud senter hvor vi har god tilgang på parkeringsplasser og vi tilbyr også timer på nett. 


Våre behandlinger dekkes fullt ut av HELFO

Med henvisning fra fastlege eller øre-nese-halslege vil diagnoser som H93.2/ H02 Hyperacusis (nedsatt lydtoleranse inkludert misofoni og fonofobi), H93.1 Øresus, H90.5 Uspesifisert nevrogent hørselstap, H81.09 Ménière`s osv bli godkjent for behandling hos audiopedagog.


Avbestilling av timer 

Dersom du ikke kan møte til avtalt time må den avbestilles senest 24 timer i forkant, Ta da kontakt med behandlende audiopedagog. Ved for sent avbestilte timer eller ikke oppmøte til timer vil du belastes med et gebyr på 550,-. Det gjelder også for behandlingstimer som HELFO dekker.

Verktøy i behandlingen

Verktøy i kommunikasjonstrening