Om audiopedagogisk behandling

- et behandlingstilbud dekket av HELFO

De aller fleste hørselsdiagnoser dekkes fullt ut av HELFO

Med henvisning fra fastlege eller øre-nese-halslege vil diagnoser som H93.2/ H02 Hyperacusis (nedsatt lydtoleranse inkludert misofoni og fonofobi), H90.5 Uspesifisert nevrogent hørselstap, H81.09 Ménière`s osv bli godkjent for behandling hos audiopedagog. Hver behandlingsrunde vil dekkes med opptil 25 behandlingstimer.

Priser ved tinnitusbehandling: 1100,- for førstegangskonsultasjon. 950,- for oppfølgende behandlingstimer


Timer må avbestilles senest 24 timer i forkant. Ved for sent avbestilte timer eller ikke oppmøte til timer vil du belastes med et gebyr på 550,-. Det gjelder også for behandlingstimer som HELFO dekker.  


Verktøy i behandlingen

Verktøy i kommunikasjonstrening