Audiopedagoger ved klinikken

Alle våre behandlere har mastergrad i audiopedagogikk

Evelina Larsson

Audiopedagog M.A. / Klinikkansvarlig

Evelina har flere års erfaring fra arbeid med barn og unge med spesielle behov i skolen. Masteroppgaven skrev hun på temaet Tinnitus og cochleaimplantat: Tinnitusreduserende effekt av bilateral cochleaimplantasjon.

På Linderud Audiopedagogiske Senter har hun spesialisert seg inn mot barn, unge og voksne med ulike lydutfordringer. Fra februar 2020 har hun overtatt klinikkansvaret og jobber alle dager i uken ved senteret.

Tlf: 973 09 420

Mail: audiopedagog.evelina@gmail.com

Tina Trones

Audiopedagog M.A.

Tina er en av våre nye audiopedagoger ved senteret. Hun spesialiserer seg inn mot barn og voksne med ulike lydutfordringer, men da spesielt nedsatt lydtoleranse og tinnitus. Tina skrev masteroppgave om behandling av tinnitusplager, og har i tillegg studert musikk ved musikkonservatoriet og psykologi. Dette gir henne en bred forståelse for de utfordringene man møter med lyd- og hørselsplager. Hun har også mange års erfaring som pedagog for alle aldersgrupper. For tiden jobber hun torsdager og annenhver tirsdag på Linderud og er ellers å finne på HØR, Klinikk Ullevål Stadion

Tlf: 951 09 893

Mail: audiopedagog.tina@gmail.com

Monica Svanlind

Audiopedagog M.A.

Monica begynte som nyutdannet audiopedagog på Linderud Audiopedagogiske Senter høsten2020. Hun arbeider med barn og voksne med ulike lydutfordringer, spesielt nedsatt lydtoleranse og tinnitus, men også med CI-lyttetrening for de som har operert inn cochleaimplantat. Masteroppgaven til Monica handlet om ordforråd og ordforståelse hos yngre skolebarn. Det ble gjort forskning på barn med mild til moderat hørselsnedsettelse, som bruker høreapparat, sammenlignet med barn i samme alder med typisk hørsel: «Leksikalske og semantiske evner hos yngre skolebarn med mild-til-moderathørselsnedsettelse»

For tiden er hun å finne på Linderud på mandager, men kan også møte til time på ettermiddagen de øvrige ukedagene. Konsultasjoner kan også foregå på telefon eller video.

Tirsdager, torsdager og fredager jobber Monica på HØR, Klinikk Ullevål Stadion.

Tlf: 982 29 778

Mail: audiopedagog.monica@gmail.com

 

Linn Renate Lystad

Audiopedagog M.A./ Kognitiv terapeut

Linn startet yrkeskarrieren sin som audiopedagog her på Linderud Audiopedagogiske Senter, hun er sertifisert kognitiv behandler og har gjennom årene opparbeidet seg en bred erfaring innenfor fagfeltet. Både med generell hørselsrehabilitering av voksne og eldre men hun har også mye erfaring med behandling av pasienter med tinnitus og nedsatt lydtoleranse.

Linn jobber pr i dag ved HLF Briskeby og har en mindre stilling med ettermiddag/ kveldspraksis ved klinikken.

Tlf: 974 73 386

Mail: audiopedagog.linn@gmail.com

Guri Engernes Nielsen

Audiopedagog M.A.

Guri har mange års erfaring med hørselsrehabilitering av voksne, og har hatt et særskilt fokus på behandling av personer med tinnitus og nedsatt lydtoleranse i mer enn 10 år. I 2013 var hun hovedansvarlig for etableringen av Linderud Audiopedagogiske Senter sammen med Karina McGlade-Grando.

De siste årene har hun jobbet som emneansvarlig for masterstudenter i audiopedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun holder ofte forelesninger og foredrag både ved UiO, NTNU i Trondheim, ved HLF Briskeby kompetansesenter og brukerforeninger. Hun har også bidratt med fagkompetanse til en forskningsartikkel om kartleggingsskjema ved tinnitus. Artikkelen er publisert i Scandinavian Journal of Psychology.

Hun har den seneste tiden hatt størst pasientdrift ved HØR, Klinikk Ullevål Stadion men er nå i permisjon derifra og arbeider i et engasjement for masterstudenter ved UiO 

Tlf: 473 13 933

mail: audiopedagog.guri@gmail.com

Klinikkdel 2

Bestående av Karina McGlade-Grando, Kari Hareide Skårberg og Martin Wold. For mer informasjon se : https://www.la-s.no