Audiopedagoger ved klinikken

Alle våre behandlere har mastergrad i audiopedagogikk

Evelina Larsson

Audiopedagog M.A. / Klinikkansvarlig

Evelina har flere års erfaring fra arbeid med barn og unge med spesielle behov i skolen. Masteroppgaven skrev hun på temaet Tinnitus og cochleaimplantat: Tinnitusreduserende effekt av bilateral cochleaimplantasjon. Resultatene fra denne har bidrat til en forskningsartikkel som i juli 2021 ble publisert i International Journal of Audiology .

På Linderud Audiopedagogiske Senter har hun spesialisert seg inn mot barn, unge med ulike lydutfordringer men jobber også med voksne som har tinnitus, hyperakusis og misofoni. Fra februar 2020 har hun overtatt klinikkansvaret og jobber alle dager i uken ved senteret.

Tlf: 973 09 420

Epost: audiopedagog.evelina@gmail.com

Tina Trones

Audiopedagog M.A./ Kognitiv terapeut

Tina har spesialiserer seg inn mot tinnitus, misofoni og hyperakusis. Hun skrev masteroppgave om behandling av tinnitusplager, og har i tillegg studert musikk ved musikkonservatoriet, psykologi og kognitiv terapi. Dette gir henne en bred forståelse for de utfordringene man møter med lyd- og hørselsplager. Hun har også mange års erfaring som pedagog for alle aldersgrupper. Tina er på kontoret tirsdag onsdag og fredag og er ellers tilgjengelig for videosamtaler.  

Tlf.: 48484215

Epost: audiopedagog.tina@gmail.com

Monica Svanlind

Audiopedagog M.A.

Monica arbeider med barn og voksne med ulike lydutfordringer, spesielt nedsatt lydtoleranse og tinnitus, men også med CI-lyttetrening for de som har operert inn cochleaimplantat. Monica er også god på tekniske hjelpemidler og kan hjelpe til med dette. 

Masteroppgaven til Monica handlet om ordforråd og ordforståelse hos yngre skolebarn. Det ble gjort forskning på barn med mild til moderat hørselsnedsettelse, som bruker høreapparat, sammenlignet med barn i samme alder med typisk hørsel: «Leksikalske og semantiske evner hos yngre skolebarn med mild-til-moderathørselsnedsettelse»

For tiden er hun å finne på Linderud på mandager og onsdager, men kan også møte til time på ettermiddagen de øvrige ukedagene. Konsultasjoner kan også foregå på telefon eller video.

Tirsdager, torsdager og fredager jobber Monica på HØR, Klinikk Ullevål Stadion.

Tlf: 458 97 225

Mail: audiopedagog.monica@gmail.com

Tine Hovland

Audiopedagog M.A.

Tine har jobbet som nyutdannet audiopedagog ved senteret siden 2021. I tillegg til spesialpedagogikk har hun studert barnevernspedagogikk med flere års erfaring som pedagog og miljøterapeut. Hun arbeider hovedsakelig med rehabilitering knyttet til ulike former for nedsatt lydtoleranse, tinnitus og hørselstap. Tine har skrevet masteroppgave om misofoni, hvor artikkelen er publisert i International Journal of Audiology. Tilbyr både møter på kontoret, videokonsultasjoner og hjemmebesøk for installasjon av hørselstekniske hjelpemidler

Tlf: 91330024

Mail: audiopedagog.tine@gmail.com 

Klinikkdel 2

Bestående av Karina McGlade-Grando, Kari Hareide Skårberg, Priyangha Nesalingam, Yasmeen Zaidan og Marte Dreier . For mer informasjon se : https://www.la-s.no